Hur får jag ett öppet nät?

Vi ansluter fastigheter
Bostadsrätter, hyreshus, villor, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Vi tecknar avtal med fastighetsägaren och drar fram en fiberanslutning till fastigheten. För det betalar man ett engångsbelopp, precis som när man ansluter sig till fjärrvärme eller andra infrastrukturer. Fastighetsägaren ser till att bygga ett fastighetsnät för att distribuera anslutningen till lägenheter och lokaler.
I nätet ser vi till att tjänsteleverantörerna kan distribuera sina tjänster till varje uttag.

Så här gör du:

- Om du bor i hyreslägenhet
- Om du är villaägare
- Om du bor i bostadsrätt eller samfällighet
- Om du är fastighetsägare
- Vid nybyggnation
forening2
#inlineditbutton