Svenskarna mest datahungriga i Norden under 2012

Svenskarna använder mest data per abonnemang i mobilnäten och har också flest abonnemang med 100 Mbit/s per capita. Det visar 2012 års statistik över elektronisk kommunikation från fem nordiska och två baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterat.
Svenskarna förbrukar drygt 12 gigabyte data per mobilt bredbandsabonnemang och år. Det gör oss till de mest datahungriga i Norden, följt av finländarna som använder drygt 10 gigabyte.
Vårt intresse för att få mycket data snabbt visar sig också genom att vi har flest abonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer. Nästan var tionde svensk har ett sådant abonnemang.
Nyheten publicerad på www.pts.se 2013-07-04
macbookpro
#inlineditbutton