Välkomna Locum AB

Locum AB har genomfört upphandling och tecknat avtal med OpenNet gällande fastigheterna H4 och H5 på Karolinska sjukhusområdet. Driftsättning sker i oktober och hushållen erbjuds tillgång till OpenNets öppna nät med över 150 olika tjänster.
#inlineditbutton