ansluter4

Öppet nät för fastighetsägare

Hyresgästernas valfrihet
Bredbandsinvesteringen handlar inte bara om snabbare Internet och möjligheten att ladda hem långfilmer. Det handlar om hyresgästens valfrihet, som innebär att du överlåter till hyresgästen att själv välja sina bredbandstjänster – lika självklart som att var och en väljer sin egen morgontidning.
Investera i framtidens teknik
Kapaciteten i det öppna fibernätet är i princip obegränsad. Du investerar nu i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Kan det göras klokare? Dessutom investerar du i en teknik som kommer att vara grunden för den framtida distributionen av data, radio/TV, musik och telefoni. Samt bereder väg för alla idéer och lösningar inom intelligenta hem och fastighetsautomation.
 

#inlineditbutton