internet2
  1. För att förhindra missbruk så måste du klicka på mappen
    geareditfolderviewworldruler
#inlineditbutton