ansluter4

Hur får jag ett öppet nät?

Vi ansluter fastigheter

Bostadsrätter, hyreshus, villor, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Vi tecknar avtal med fastighetsägaren och drar fram en fiberanslutning till fastigheten. För det betalar man ett engångsbelopp, precis som när man ansluter sig till fjärrvärme eller andra infrastrukturer. Fastighetsägaren ser till att bygga ett fastighetsnät för att distribuera anslutningen till lägenheter och lokaler.
I nätet ser vi till att tjänsteleverantörerna kan distribuera sina tjänster till varje uttag. Vi tecknar inga avtal med enskilda hushåll eller hyresgäster. De väljer själva sina tjänster och tecknar avtal direkt med tjänsteleverantörerna.
Läs mer i undermenyerna ovan om hur det fungerar för olika fastighetsägare.
#inlineditbutton