ansluter4

Hyreslägenheter

Alla som har en anslutning till s Stadsnät har

 • full valfrihet att välja vilka leverantörer de ska använda
 • trygghet eftersom nätet klarar även framtidens kapacitetskrav
 • tillgång till ett supersnabbt lokalt nätverk med snabba utfarter till Internet
 • en växande mångfald med tjänster
 • Knuffa på
  Om fastigheten inte är ansluten kan du tillsammans med andra hyresgäster knuffa på genom att kontakta fastighetsägaren och dessutom skicka in en Knuffa på-anmälan till oss. Ange vilken adress du har och vem som är din fastighetsägare/hyresvärd. Då skickar vi ett informationsmaterial till din fastighetsägare och berättar mer om vad en anslutning innebär.
  Fastighetsnät
  Om fastigheten är ansluten men du saknar uttag till din lägenhet eller lokal så bör du kontakta fastighetsägaren och be dem dra ett fastighetsnät så att ni kan utnyttja nätet.
  #inlineditbutton