services2
felanmalan
Felanmälan
OpenNet har inga egna avtalade slutkunder och har därmed ingen publik teknisk support. Teknisk support tillhandahålls av den tjänsteleverantör du avtalat med.
Så här går en felanmälan till:
  • Kontakta din leverantör.
  • Leverantören felsöker tillsammans med kund över telefon.
  • Leverantören löser ditt problem eller finner att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Leverantören kontaktar OpenNet för att göra felanmälan.
  • OpenNet felsöker och lämnar besked till leverantören med felsökningsresultat. I förekommande fall så vidarebefordrar OpenNet ärendet till fastighetsnätsbyggaren.
  • Leverantören återkommer till dig med besked.
  • Du hittar telefon och kontaktuppgifter till alla leverantörer under menyn Tjänster i nätet

    #inlineditbutton